Diary of making money IQ Option week 2 April | Money Blog

A week full of incredible things for the money making series with T.L.S. Earn 110% profit of capital, can say double account in 2 trading days. If I use a trading VIP account, the profit can increase dramatically. There will be days when I will experience the privileges of VIP account at IQ Option to review in detail for everyone to refer.

VIP account at IQ Option

The benefits that VIP accounts receive at IQ Option

The profit is 2% higher than the normal 80% when trading successfully. This is a great benefit that VIP account brings compared to other regular accounts.

That helps you easily and quickly achieve the desired profit level. Profit can be up to 92% depending on the specific time. If you have unprofitable trades, taking back your capital doesn't need to make many trades.

Additional profits when using a Vip account

You will have a personal account management specialist when in VIP status. The account manager will assist with all matters related to your trading operations. Help you focus more on finding profits during financial transactions at IQ Option.

Special VIP account, the withdrawal will be processed quickly to surprise. If normally time is from 1 to 3 working days, this is now a maximum of 24 hours.

VIP accounts can access any tournament organized by IQ Option. There are a limited number of tournaments for regular accounts. When you use the VIP account, joining the tournament will be completely free.

You will also receive 4 quality trading textbooks that IQ Option offers for VIP accounts. Help you trade more effectively.

Trading curriculum of Vip account at IQ Option

How to become a VIP in IQ Option

There are 2 conditions to achieve VIP you can deposit only once $ 1,900 or trading volume of $ 15,000 for 3 months.

Conditions for an account to gain Vip

Please consider before opening the VIP account

Opening a VIP trading account can give you lots of privileges. But this does not mean that the account manager will trade for you. Or blindly follow expert trading instructions. Remember that trading is the job that you have to do, not anyone else.

Remember this is your money. So you have to be responsible for your decisions. Opening deals with VIP accounts the maximum amount is high but the capital is limited. IQ Option may also pay more attention to your account in case of money laundering. If you use the VIP account for illegal purposes will be locked for no reason.

Before opening a VIP account please contact the support team for further understanding. Equip yourself with a very safe risk management method before deciding to be a VIP.

If there are financial conditions, I will review when trading VIP account more specific. Now let's find out how the account duplication process works in a week.

About T.L.S trading strategy you can refer to the article:

https://blogtien.com/phuong-phap-giao-dich-tls-iq-option

And here is the first week of April for those of you who have not read:

https://blogtien.com/chien-thuat-giao-dich-tls-tuan-1-thang-4

Method of risk management: Classic (capital flows at hand).

Principles of transactions

Principles of transactions

Do not trade more than 5 orders a day.

Trade only 3 pairs of USD / JPY, AUD / USD, EUR / USD.

Only open long orders from 10 - 30 minutes.

Eligible to make transactions.

Review financial trading orders at IQ Option on April 14, 2020

Tổng số lệnh ngày 14.04.2020

Tín hiệu vào lệnh

HIGHER = Xu hướng tăng + hỗ trợ + Nến tín hiệu.

LOWER = Xu hướng giảm + kháng cự + Nến tín hiệu.

Trước hết cần phải xác định được trend chủ đạo như thế nào điều trọng yếu của phương pháp. Việc làm tiếp theo chỉ việc tìm điểm hợp lý để nương theo trend.

Xu hướng chủ đạo giảm

Các điểm lệnh ngày 14/04/2020 với phương pháp giao dịch T.L.S

Những lệnh giao dịch online tại IQ Option ngày 14/04/2020 với phương pháp T.L.S

Lệnh 1: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến test cản = Vào lệnh giảm.

Lệnh 2: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến test cản = Vào lệnh giảm.

Những lệnh giao dịch online tại IQ Option ngày 14/04/2020 với phương pháp T.L.S-1

Lệnh 3: Xu hướng giảm ổn định + kháng cự + Nến Marubozu 1 chiều giảm rất dứt khoát = Vào lệnh giảm.

Lệnh 4: Trend giảm + kháng cự + nến test cản = Vào lệnh giảm.

Xu hướng vẫn tiếp tục giảm nhưng với mình nhiêu đây đã đủ cho 1 ngày giao dịch. Tắt máy làm việc khác.

Review những lệnh giao dịch tài chính tại IQ Option ngày 16/04/2020

Tổng số lệnh ngày 16.04.2020

Những điểm lệnh ngày 16.04.2020 với phương pháp T.L.S

Những lệnh giao dịch online tại IQ Option với phương pháp T.L.S

Lệnh 1: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến rút chân khi chạm vào kháng cự, lực tăng đã yếu = Vào lệnh giảm.

Lệnh 2: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến test cản lần 2 = Vào lệnh giảm.

Lệnh 3: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến doji test cản = Vào lệnh giảm.

Lệnh 4: Xu hướng giảm + kháng cự + Nến shooting Star chạm vào cản = Vào lệnh giảm.

Ồ thật ngạc nhiên tưởng đâu lệnh 3 thua nhưng lại chuyển bại thành thắng cách khó ngờ. Mọi việc còn lại là rút tiền ra kết thúc tuần thứ 2 thật hoàn hảo. Đây sẽ là tuần mà khiến tôi có một ngày nghỉ thật ý nghĩa.

Tổng kết

Rút tiền IQ Option về ví Skrill

Quá trình làm nên câu chuyện cổ tích tài chính trong tuần thứ 2 của tháng 4 là như vậy. Một điều thật thú vị hiếm khi xảy ra trong thời gian làm trader của tôi. Thắng không kiêu bại không nản hãy đặt nguyên tắc lên hàng đầu tránh những cảm xúc tiêu cực.

Hãy tiếp tục theo dõi liệu tuần sau sự ổn định có được duy trì. Và phương pháp T.L.S có phải là phải là một phương pháp cơ bản nhưng hiệu quả.

Nhật ký kiếm tiền IQ Option tuần 2 tháng 4

4.5 trên 34 đánh giá
About My name is Nguyen Manh Cuong. I was born in a poor village in Ba Vi district, HA NOI province - windy and sunny land. Currently. https://www.nguyendiep.com/. Mr Cuong.
Newer Posts Newer Posts Older Posts Older Posts

Comments

Post a Comment